XanTheater

 • Για να δούμε πόσο καιρό ακόμη θα διαρκέσει η... "κατασκευή της τοποθεσίας web" του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
 • ...και ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά διάφοροι απίθανοι και... πιθανοί τύποι φωνάζοντας "φύγετε όλοι, ήρθαμε εμείς και θα κάνουμε τους δήμους της Ξάνθης παραδείσους"!
 • Ξανθιώτικο ίδρυμα δεν περιορίζεται στο κάκιστο "μαύρο χιούμορ" σε αναρτήσεις του στο facebook, αλλά κάνει like στον εαυτό του και αναρτά και τρία "σχόλια" με ξεκαρδιστικό γέλιο! Το λες και απόλυτο ξεπεσμό...
 • Επανήλθε, λέει, η (σχεδόν μονίμως) "πεσμένη" ιστοσελίδα του δήμου Τοπείρου. Ε, και; Ποια η διαφορά;
 • ...και κάποτε να μάθουμε πως δεν είναι πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πυροσβεστικό σώμα
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Τρίτης 8 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-Π.Α.Μ.-Θ, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 9.114,00 ευρώ
 5. Γνωμοδότηση για εξωδικαστικό ή μη, συμβιβασμό της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Οικοτουριστική Ιχθυοτροφία Πόρτο Λάγος Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 6. Γνωμοδότηση για εξωδικαστικό ή μη, συμβιβασμό της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Π. Νοάρδος και ΣΙΑ Ε.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 7. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 8. Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το υποέργο «Συντήρηση-λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα ετών 2018 και 2019» της Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο δύο ετών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 182.699,76 ευρώ
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και συγκρότησης επιτροπών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονική περίοδο ενός έτους, με προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ, ποσό προαίρεσης 5.000,00 ευρώ)
 10. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Αφοι Χατζηκωνσταντίνου Α.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 11. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Τεχνοϋδραυλική Κομοτηνής Ο.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 12. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με τον Αθανάσιο Δεμίρη που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 13. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Χ. Δραγανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 14. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Σ. Μιχ. Βερβερίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 15. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Αφοι Πανδρεμενίδη Ο.Ε.» που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 16. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ορισμού επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση-συντήρηση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1-Α5 Πυθίου» προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της Σ.Α.Ε. 572 του Π.Δ.Ε. «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥπΥΜεΔι (μελέτες - τεχνικοί σύμβουλοι - απαλλοτριώσεις)»
 17. Εκ νέου υποβολή προς έγκριση του από 04-04-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του νότιου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης» με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ83100000 της Σ.Α.Ε.Π. 831
 18. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με πρόσκληση σε διαπραγμάτευση κατά την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του βορείου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων “Νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου” Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως», CPV 45112700-2 (εργασίες διαμόρφωσης τοπίου) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 991.765,02 ευρώ
 20. Έγκριση α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης" (CPV: 79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ και β) Τη συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού
 21. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «Συντήρηση-βελτίωση βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ
 22. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Α.Μ.-Θ.