XanTheater

 • Για να δούμε πόσο καιρό ακόμη θα διαρκέσει η... "κατασκευή της τοποθεσίας web" του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
 • ...και ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά διάφοροι απίθανοι και... πιθανοί τύποι φωνάζοντας "φύγετε όλοι, ήρθαμε εμείς και θα κάνουμε τους δήμους της Ξάνθης παραδείσους"!
 • Ξανθιώτικο ίδρυμα δεν περιορίζεται στο κάκιστο "μαύρο χιούμορ" σε αναρτήσεις του στο facebook, αλλά κάνει like στον εαυτό του και αναρτά και τρία "σχόλια" με ξεκαρδιστικό γέλιο! Το λες και απόλυτο ξεπεσμό...
 • Επανήλθε, λέει, η (σχεδόν μονίμως) "πεσμένη" ιστοσελίδα του δήμου Τοπείρου. Ε, και; Ποια η διαφορά;
 • ...και κάποτε να μάθουμε πως δεν είναι πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πυροσβεστικό σώμα
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 15 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 401/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 3. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 332/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 4. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Έγκριση α) Των όρων ανάθεσης β) Της διακήρυξης και περίληψης δημοπρασίας και γ) Της συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου «Επισκευή, καθαρισμός και συντήρηση οδικού δικτύου Καβάλας»
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση ρεμάτων και καναλιών και κατασκευή τεχνικών σε περιοχές της Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ
 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης της παρεχόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Έκτακτες ανάγκες οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 24.000,00 ευρώ
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διενέργειας ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο ετών με σφραγισμένες προσφορές συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 365.983,52 ευρώ
 11. Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής για την ολοκλήρωση του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» (CPV-34996100-6) του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ.» - Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ
 12. Έγκριση α) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και β) Των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης του 1ου παιδικού φεστιβάλ με τίτλο "Καλωσήλθες καλοκαίρι"» με την εθελοντική στήριξη των Συλλόγου Εβριτών Ροδόπης, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Κομοτηνής, Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης - Ομάδα Φυσικής Αγωγής και του δήμου Κομοτηνής, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 9 και 10 Ιουνίου στο άλσος της Αγίας Παρασκευής στην Κομοτηνή, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. - Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001 - Κωδικός δράσης 184102008
 14. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παραγρ. 2 περιπτ. ββ του Ν.4412/2016) συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 51.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων της Π.Α.Μ.-Θ.»
 15. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης της Ελένης Ταλιχμανίδου κατά της υπ' αριθμό 3/2017/6-9-2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 16. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης της Δέσποινας Χινίσογλου κατά της υπ' αριθμό 4/2017/6-9-2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 17. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί της αίτησης ακύρωσης του Ιωάννη Χατζηκωνσταντίνου κατά της υπ' αριθμό 5/2017/6-9-2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 18. Έγκριση του 2ου πρακτικού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από κορμούς, κλαδιά και φυτική ύλη, αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ
 19. Έγκριση των όρων της περίληψης και της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και του ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2018» προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. με Κ.Α.Ε. 0311.1321.0001, 0072.1321.0002 για την προμήθεια και με Κ.Α.Ε. 0311.0861.0001, 0072.0861.0002 για τις εργασίες
 20. Έγκριση πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου (Π.Κ. 9931537) – Συνέχιση του έργου 1999ΕΠ03130016» υποέργο «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασίου – β' φάση» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 999.758,06 ευρώ
 21. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «Αποκατάσταση παραμορφώσεων-καθιζήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 272.190,00 ευρώ
 22. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.