XanTheater

 • Απέραντος σκουπιδότοπος είσοδοι πολυκατοικιών, καταστήματα και δρόμοι, από εκείνους που θέλουν να... νοικοκυρέψουν την πόλη
 • Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εκδηλώσεις με τίτλο "Σκίζομαι για την πόλη μου", στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος "Εκλογές είναι, θα περάσουν"
 • Ένα εξαίσιο κείμενο ξανθιώτισσας προς υποψήφιους των δημοτικών εκλογών
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 7 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαοκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση ανακλήσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018
 4. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού της Π.Α.Μ.-Θ. με την εταιρεία με την επωνυμία «Αφοι Αρβανιτίδη Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση οφειλομένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ξάνθης
 6. Έγκριση α) Της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μελετητή στην «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα» - Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων ως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256 μ.» και β) Της επιτροπής διαγωνισμού
 7. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδού από Λουτρά Θερμών ως ελληνοβουλγαρικά σύνορα» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ
 8. Έγκριση του νέου πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού της «Μελέτης ανακατασκευής κόμβων στην αρ. 9 ΕπΟ» του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.-Θ./Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου σχετικά με την άσκηση αίτησης ορισμού προσωρινής διοίκησης και στη συνέχεια αίτησης λύσης και ορισμού εκκαθαριστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αρτίστι Κοντράξιον Α.Ε. κατασκευή ενδυμάτων»
 11. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ' αριθμό Α275/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά σε πρόστιμο για νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης
 12. Έγκριση των όρων διακήρυξης με προσφυγή στη ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και ελέγχου ομαλότητας αυτών» καθώς και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2017» προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
 13. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων νέου "Ιωακειμίου" Γηροκομείου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 14. Έγκριση α) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και β) Των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 15. Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού λειτουργικών συστημάτων Η/Υ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 37.000,00 ευρώ
 16. Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ' αριθμό 899/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά στο πρακτικό για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμούς χειμερινής περιόδου 2017-2018 αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ
 17. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.
 18. Επικύρωση πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής έτους 2018.

 

Καλαϊδόπουλος