XanTheater

 • Απέραντος σκουπιδότοπος είσοδοι πολυκατοικιών, καταστήματα και δρόμοι, από εκείνους που θέλουν να... νοικοκυρέψουν την πόλη
 • Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εκδηλώσεις με τίτλο "Σκίζομαι για την πόλη μου", στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος "Εκλογές είναι, θα περάσουν"
 • Ένα εξαίσιο κείμενο ξανθιώτισσας προς υποψήφιους των δημοτικών εκλογών
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 14 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση α. Των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και β. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας
 2. Άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 61/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (τακτική διαδικασία)
 3. Έγκριση διακήρυξης, προκήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση-τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας»
 4. Έγκριση διακήρυξης για την δημοπράτηση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου «Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα-Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα-Καλλιράχης και αντικατάσταση-επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)»
 5. Έγκριση πρακτικού ιι επιτροπής διαγωνισμού και φακέλου δικαιολογητικών για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στην υπ’ αριθμό 2 εθνική οδό»
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Έγκριση των όρων της 4/2018 διακήρυξης που αφορά στη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Α.Μ.-Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για το χρονικό διάστημα από 1/11/2018 έως 1/11/2019
 8. Έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης – Π.Α.Μ.-Θ., συνολικού προϋπολογισμού 9.114,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - Διακήρυξη 2/2018 (Α.Δ.Α.: 6Ψ1Δ7ΛΒ-Σ57)
 9. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «Αλέξανδρος Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία με δ.τ. «Αλέξανδρος Α.Ε.» με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. 231.835,31 € και με έκπτωση 52,09 %, δηλαδή συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. (24%) 287.475,78 €
 10. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 11. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής διαδικασίας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.-Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 112.200,74 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός δαπάνης 139.128,92 € με Φ.Π.Α.)
 12. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.-Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια ενός έτους) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 €, ποσό προαίρεσης 5.000,00 €)
 13. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 14. Έγκριση του 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τον διαγωνισμό του έργου "Διαχείριση και συντονισμός του εγκεκριμένου έργου «Διασυνοριακός σχεδιασμός και έργα υποδομής για την προστασία από πλημμύρες»" και ακρωνύμιο «Flood Protection» του προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”
 15. Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»
 16. Έγκριση του πρακτικού I αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του μητροπολιτικού μεγάρου Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής» υποέργο «Αναβάθμιση και aποκατάσταση του μητροπολιτικού μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής (ανακατασκευή και προσθήκη κατ’ επέκταση)»
 17. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Α.Μ.-Θ.

 

Καλαϊδόπουλος