XanTheater

 • Δεν έχουμε τίποτε εναντίον του Αντώνη Μουσαδέ, αλλά λίγο μετά από αυτό τι είναι αυτό;
 • Βία, τρομοκρατία και επιστροφή της δεξιάς στα μετεμφυλιακά ήθη της
 • Δυστυχώς το να γνωρίζεις πώς να γράψεις πέντε αράδες στα ελληνικά, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για να γίνεις δήμαρχος ελληνικής πόλης
 • 3.220 ευρώ για μία εμφάνιση τοπικού σχήματος στην Ξάνθη!
 • Ανακριβείς οι φήμες ότι θα μπει στον κόμβο της Σάρδεων μηχάνημα έκδοσης αριθμών προτεραιότητας για όσους κυνηγάνε τα αδέσποτα
 • Αποκαλύφτηκε ποιος έκανε τη δωρεά για την περιβόητη "μεγάλη σημαία" στην Ξάνθη κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών...
 • Επίκαιρο
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 12 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαέξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 2017»
 2. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-προστασία πρανών τμήματος της Ε.Ο. Νο 12 Δράμας-Σερρών πλησίον του οικισμού Αργυρούπολης»
 3. Έγκριση δαπανών έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Αχμέτ Δελή Μολλά κατά της υπ’ αριθμό 6684/2015 απόφασης του περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. που αφορά επιβολή προστίμου για χειρισμό μηχανημάτων έργου
 5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Αναστασίου Κυριατζή κατά της Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά αποζημίωση από αδικοπραξία
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.-Θ. με την «Α. Αυγεράκη - Β. Εξηνταβελώνης Ε.Ε.» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 8. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» το οποίο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ευρώ στο έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ.» (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) της Σ.Α.Ε.Π. 531 (Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006)
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής εκτελέσεως της «Παναγιώτης Παρασκευόπουλος Α.Ε.» στρεφομένης κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και της Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του νότιου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης»
 11. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής εκτελέσεως της «Παναγιώτης Παρασκευόπουλος Α.Ε.» στρεφομένης κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, της Π.Α.Μ.-Θ. και της εταιρείας με την επωνυμία «Εργομπετόν ΑΒΕΤΕΘ» που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του βόρειου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης»
 12. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και των επιτροπών του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου «Προμήθεια μεταφερόμενων αυτόνομων αντλιών μεγάλης παροχής» του έργου «Cross border planning and infrastructure measures for flood protection (Διασυνοριακός σχεδιασμός και έργα υποδομής για την προστασία από τις πλημμύρες)» και ακρωνύμιο «Flood protection», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 250.000,00 ευρώ
 13. Έγκριση σ) Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και β) Των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 14. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί του ισολογισμού-απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του οικονομικού έτους 2017
 15. Έγκριση α) Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δράση «Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους - Παράλια Π.Α.Μ.-Θ. 2018» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 17.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) Της συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού
 16. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.