XanTheater

  • Απέραντος σκουπιδότοπος είσοδοι πολυκατοικιών, καταστήματα και δρόμοι, από εκείνους που θέλουν να... νοικοκυρέψουν την πόλη
  • Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εκδηλώσεις με τίτλο "Σκίζομαι για την πόλη μου", στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος "Εκλογές είναι, θα περάσουν"
  • Ένα εξαίσιο κείμενο ξανθιώτισσας προς υποψήφιους των δημοτικών εκλογών
  • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
  • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 2018/273 και γενικότερα την ισχύουσα αμπελοοινική νομοθεσία.

Στο στάδιο της συγκομιδής και παράδοσης των σταφυλιών οι αμπελουργοί υποχρεούνται

  • να προσκομίσουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές) την επικαιροποιημένη καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια, ώστε να διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώματος/άδειας φύτευσης ή αναφύτευσης
  • να ελέγχουν ότι στα τιµολόγια/δελτία παραλαβής-αποστολής που εκδίδονται, αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) ονοµατεπώνυμο και Α.Φ.Μ. αμπελοκαλλιεργητή β) η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών, τοποθεσία και αγρόκτημα γ) ο κωδικός αμπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του αμπελουργικού μητρώου καθώς και δ) στην περίπτωση παράδοσης σταφυλιών/φορτίου από διαφορετικά αµπελοτεµάχια της εκμετάλλευσής του στο ίδιο φορτίο – φορτηγό - ζύγιση, θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που αντιστοιχεί σε κάθε αµπελοτεμάχιο
  • να προσκομίσουν στην υπηρεσία που εκδίδει το συνοδευτικό έγγραφο αμπελοοινικών, αντίγραφο δελτίου αποστολής και του αντίστοιχου ζυγολογίου.

Μετά το πέρας του τρυγητού οι αμπελουργοί υποχρεούνται αμέσως να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική  περίοδο 2018-2019 ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2018).

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

  • Αμπελουργοί με λιγότερο από ένα στρέμμα αμπελώνα, που το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή
  • Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (καλό είναι να κάνουν αν τους επιτρέπει το σύστημα).

Οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης δήλωσης συγκομιδής

Η δήλωση συγκομιδής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr. Η εκτύπωση από τους παραγωγούς του αντίγραφου της ηλεκτρονικής δήλωσής τους έχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης δήλωσης συγκομιδής.

Ο αμπελουργός έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τροποποίηση-διόρθωση μετά τη υποβολή της δήλωσης, μόνο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υποβάλλοντας σχετική αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών.

Με την ένδειξη «Οινοποίηση από τον δηλούντα», η ανώτερη συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να δηλωθεί από τον αμπελουργό είναι 1.700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε χίλια λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση. Για μεγαλύτερες από 1.700 κιλά συγκομισθείσες ποσότητες οινοποιήσιμων σταφυλιών, θα πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιεία και να δηλώνονται τα σχετικά παραστατικά πώλησης. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, δηλώνουν στη δήλωση συγκομιδής το οινοποιείο και υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής. Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση, θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής στο πεδίο «προορισμός» τον όρο «χυμοποίηση».

Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

Τέλος τονίζεται ότι εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια διεύθυνση του ΥπΑΑ-Τ, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στον ιστότοπο του ΥπΑΑ-Τ και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

 

Καλαϊδόπουλος