Πίσω από τις αοριστολογίες (ή καλύτερα αερολογίες) για "ανάπτυξη", "θέσεις εργασίας" και "σεβασμού του περιβάλλοντος", πίσω από τα καλοπληρωμένα ψέματα των πάντα πρόθυμων μέσων ενημέρωσης με τα μονίμως "πλυμένα" χέρια, καλά θα κάνουν κάποιοι να ρίξουν μια ματιά εδώ

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas