Οι δεξιοί εύχονται απ' τα κόμματά τους να είναι χειρότερα απ' αυτούς: θέλουν περισσότερη ρεμούλα, περισσότερα ρουσφέτια, περισσότερες μίζες, κτλ. Αντίθετα, οι αριστεροί απαιτούν από τα δικά τους να είναι καλύτερα απ' αυτούς, όπως π.χ. να καταδικάζουν θαρραλέα τα αθλητικά μαλτινάσιοναλ πανηγύρια, όσο οι ίδιοι θα τα απολαμβάνουν απενοχοποιημένα. Και μετά λέμε ότι είναι στραβός ο γιαλός...

Ε. Κ.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas