Αρθρογραφία

Αν από το αρχαιοελληνικό ρήμα "διαβιβάζω" διαγράψετε σαν πλεονάζουσα τη μεσαία συλλαβή "βι", θα πάρετε το νεοελληνικό ρήμα "διαβάζω" που σημαίνει, ακριβώς, διαβιβάζω, δηλαδή μεταφέρω από το ένα μέρος στο άλλο. Μ’ άλλα λόγια, το διάβασμα είναι μια πράξη μεταφοράς της γνώσης από εκείνον που την έχει στον άλλο που δεν την έχει και που θα επιθυμούσε να την αποχτήσει.

Περισσότερα...

Όπως γράφουμε και στο επετειολόγιο της ημέρας, στις 27 Δεκεμβρίου του 1947 τίθεται εκτός νόμου το Κ.Κ.Ε., διαλύεται το Ε.Α.Μ. και ενεργοποιείται ο αναγκαστικός νόμος 509, με τον οποίο επαναφέρεται σε ισχύ ο νόμος του Βενιζέλου (1929) «περί ιδιωνύμου αδικήματος».

Περισσότερα...

Η σκληρότητα χαρακτηρίζει διαχρονικά όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Έτσι, από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις, πολύ χειρότερη κι από τη βαναυσότητα προς την οικογένεια Ινδαρέ, ήταν η -μέχρι θανάτου- βαναυσότητα προς τον Ζακ από ανάξιους συνανθρώπους μας (πολίτες και αστυνομικούς).

Περισσότερα...

Καλαϊδόπουλος
zolotas