Όλες οι αποχρώσες ενδείξεις υπάρχουν: πυρκαγιά που δεν σβήνει επί σειρά ημερών, διαρκής καύση επικίνδυνων υλικών και πιθανή έκλυση διοξινών, οσμή στην ατμόσφαιρα και ενοχλήσεις σε ανθρώπους, ανησυχία, φιλολογία και παραφιλολογία. Και κυρίως καμία έγκαιρη δράση από πλευράς εμπλεκομένων και συνεπακόλουθα καμία ενημέρωση!

Εύλογο το ερώτημα πολλών: Μήπως απαιτείται κάποια αυτεπάγγελτη δικαστική παρέμβαση;

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas