Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια εξήγηση από πολλούς Έλληνες και πατριώτες ξανθιώτες, αναφορικά με τις ξενόγλωσσες ονομασίες και πινακίδες των επιχειρήσεών τους (παρά τη σχετική νομοθεσία), τους λατινικούς χαρακτήρες στα ονόματά τους στο facebook, τα greeklish στις γραφές τους, την εκθαμβωτική άγνοια της ελληνικής γλώσσας και διάφορα άλλα σχετικά…

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas