Το όνομα του συνδυασμού και μόνο ("Δύναμη για το αύριο") δεν αρκεί για να βάλει σε υποψίες; Το αύριο είναι κάτι που μπορεί να παρατείνεται στο διηνεκές! Όπως σ' εκείνη την ταμπέλα σε παλιά μαγαζιά που ευφυώς ανέγραφε "βερεσέ από αύριο"…

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas