Διαψεύστηκε από κύκλους του δήμου Ξάνθης η φημολογία σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αίτημα μετονομασίας της πόλης σε Μανωλάδα, μετά από την απόλυτη παντοδυναμία των δύο Μανώληδων…

(η "είδηση" είναι σατιρική)

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas