Ελαφρές ή και βαρύτερες μορφές μελαγχολίας, ακόμη και κατάθλιψης, παρατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό ξανθιωτών τους έντεκα μήνες του χρόνου, σύμφωνα με τα εξαγόμενα έρευνας της "Gama Research".

Εξαίρεση αποτελεί ο Οκτώβριος λόγω των δύο παρελάσεων, ενώ ύφεση παρατηρείται και στο τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

(η "είδηση" είναι σατιρική)

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas