Τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής επιβεβαιώνουν την τάση της ταυτόχρονης αύξησης των ταξιδιών των Βουλγάρων προς το εξωτερικό και των ξένων προς τη Βουλγαρία (εδώ η προηγούμενη μέτρηση).

Τον Νοέμβριο του 2018 οι Βούλγαροι που ταξίδεψαν εκτός συνόρων ήταν 426.000 και κατά 2,1% περισσότεροι από τον περσινό Νοέμβριο, με μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιών προς την Τουρκία (11,7%), την Αυστρία (8,8%) και την Ιταλία (4,1%).

Τον φετινό Νοέμβριο τα ταξίδια των ξένων τουριστών στη Βουλγαρία ήταν 575.000 και κατά 3,4% περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017. Το 54,8% των επισκέψεων ξένων τουριστών στη Βουλγαρία έγινε από πολίτες της Ε.Ε.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas