Πολύ χαμηλά και παράλληλα με αυτά της Ελλάδας (εδώ), κινούνται τα σχετικά στοιχεία της EuroStat που αφορούν στη Βουλγαρία, αναφορικά με τις επισκέψεις σε γιατρούς.

Τα ανησυχητικά στοιχεία για τη γειτονική χώρα δείχνουν ότι περισσότεροι από 52% των Βουλγάρων δεν επισκέφθηκαν τους οικογενειακούς γιατρούς τους ούτε μια φορά το 2017 (για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24%). Περίπου το 20% των Βουλγάρων επισκέφθηκε τον οικογενειακό γιατρό μία ή δύο φορές ετησίως, ενώ μόλις 5% το έκανε πάνω από δέκα φορές.

Όσον αφορά στις επισκέψεις στον οδοντίατρο, περίπου το 80% των Βουλγάρων δεν επισκέφθηκε οδοντίατρο το 2017. Το 18% το έκανε μία-δύο φορές και μόλις 2% περισσότερο από πέντε φορές.

Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι οικογενειακοί γιατροί στη γειτονική χώρα είναι περισσότεροι από 4.500 και οι οικογενειακοί οδοντίατροι περισσότεροι από 8.000.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas