Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξαγόμενα έρευνας της "Gallup International" για τους νέους στη Βουλγαρίας, από τα οποία παραθέτουμε επιγραμματικά τα ακόλουθα:

  • Η κοινωνική αδικία είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των νέων Βουλγάρων
  • Για το 85% των νέων, η πιο σημαντική αξία είναι το πώς φαίνονται. Η προσωπική ανεξαρτησία και η σταδιοδρομία αποτελούν επίσης προτεραιότητες.
  • Ένας στους πέντε νέους δεν διαβάζει τίποτε και ένας στους τέσσερις δεν ασχολείται με καμία αθλητική δραστηριότητα
  • Το 61% των νέων δεν επιθυμεί να μεταναστεύσει, με εξαίρεση τους λιγότερο μορφωμένους που είναι πιο διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα
  • Οι νέοι στη Βουλγαρία καθυστερούν όλο και περισσότερο την εγκατάλειψη της πατρικής οικίας, τη σύναψη γάμου και την απόκτηση απογόνων
  • Μόνο το 14% των παιδιών έχουν πολιτικές διαφορές με τους γονείς τους
  • Οι νέοι τοποθετούν στην πρώτη θέση την ελευθερία και στη συνέχεια το κέρδος. Ελάχιστοι (7%) ενδιαφέρονται για την πολιτική
  • Οι νεαρές Βουλγάρες είναι πλήρως απελευθερωμένες, διαβάζουν δύο φορές περισσότερο από τα αγόρια, σπουδάζουν περισσότερο και τελειώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό το πανεπιστήμιο.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas