Μειώνεται και γερνάει ο πληθυσμός (και) στη γειτονική Βουλγαρία, μειώνονται οι γεννήσεις, ενώ αυξάνονται οι γάμοι αλλά και τα διαζύγια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλγαρικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ο πληθυσμός της Βουλγαρίας ήταν 7.000.039 άτομα (1,4% του πληθυσμού του συνόλου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, οι Βούλγαροι μειώθηκαν κατά 49.995 άτομα (0,7%). Με δεδομένο τον σταθερό ρυθμό μείωσης, σήμερα (Απρίλιος) ο αριθμός του πληθυσμού της γειτονικής χώρας έχει πέσει κάτω από τα επτά εκατομμύρια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στις πόλεις της Βουλγαρίας ζούσαν 5.159.129 άτομα (73,7% του πληθυσμού) και στα χωριά 1.840.910 (26,3%). Αύξηση των κατοίκων το 2018 παρατηρείται μόνο σε 29 από τις πόλεις της Βουλγαρίας. Συνολικά υπάρχουν 5.256 οικισμοί, εκ των οποίων οι 257 είναι πόλεις και τα 4.999 χωριά. Εγκαταλελειμμένες πόλεις δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση των χωριών. Πέρυσι, άλλα δύο χωριά έμειναν χωρίς ούτε ένα κάτοικο, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 164.

Παράλληλα με τη μείωση του πληθυσμού συνεχίζεται και η γήρανσή του. Το 2018 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών έφθασε στο 21,3%. Η γήρανση είναι πιο έντονη στις γυναίκες, καθώς οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών είναι 24,8% και οι άντρες 17,7%.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas