6.860.000 ευρώ θα λάβουν συνολικά για το 2019 ως τακτική κρατική χρηματοδότηση πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, εκτός της Χρυσής Αυγής για την οποία έχει ανασταλεί κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση, ως εξής:

 • ΣυΡιζΑ: 2.050.965,87 ευρώ ως τακτική χρηματοδότηση και 410.193,17 ευρώ για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους
 • Ν.Δ.: 1.657.573,87 ευρώ και 331.514,77 ευρώ αντίστοιχα
 • Δημοκρατική Συμπαράταξη: 165.764,85 και 33.152,97 ευρώ
 • ΠαΣοΚ: 211.350,18 και 42.270,03 ευρώ
 • Δημοκρατική Αριστερά: 37.297,09 και 7.459,42 ευρώ
 • Κ.Κ.Ε.: 453.469,49 και 90.693,90 ευρώ
 • Ποτάμι: 375.469,68 και 75.093,94 ευρώ
 • Ανεξάρτητοι Έλληνες: 301.732,27 και 60.346,45 ευρώ
 • Ένωση Κεντρώων: 261.934,21 και 52.386,85
 • Ελιά: 78.431,38 και 15.686,26 ευρώ
 • Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών: 26.143,79 και 5.228,76 ευρώ
 • Πυρίκαυστος Ελλάδα: 26.143,79 και 5.228,76 ευρώ
 • Λαϊκή Ενότητα: 36.764,71 και 7.352,94 ευρώ
 • Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός: 36.764,71 και 7.352,94 ευρώ

Στη Χρυσή Αυγή αντιστοιχούν 530.194,11 και 106.038,84 ευρώ αντίστοιχα, αλλά δεν θα της καταβληθούν.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas