Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει οριστεί ως επίσημη αργία στο δημόσιο, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου -εκτός των εξαιρέσεων που υπάρχουν- οι εργαζόμενοι θα προσέλθουν κανονικά στη δουλειά τους, δικαιούμενοι το ημερομίσθιό τους. Όσοι δεν το κάνουν (αδικαιολόγητα) δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας, αφού δεν ορίζεται με διάταξη νόμου η πληρωμή του ημερομισθίου σε μη εξαιρέσιμες αργίες.

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό που δεν θα εργαστούν, θα λάβουν τον μισθό τους χωρίς προσαύξηση, ενώ αν εργαστούν δικαιούνται επί πλέον 1/25 του μισθού τους. Προσαύξηση κατά 75% οφείλεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετικός όρος για καταβολή του σε Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., καθορίζει δηλαδή αυτή την ημέρα ως υποχρεωτική αργία. Σχετικός για την αργία του Αγίου Πνεύματος αυτή όρος έχει τεθεί στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που αφορούν σε

 • καπνοβιομηχανίες
 • κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια
 • ναυτικά πρακτορεία
 • επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων
 • εφημερίδες
 • λατομεία πέτρας και χώματος
 • ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες εργοδηγών σχεδιαστών και χειριστών μηχανημάτων
 • ηλεκτροτεχνίτες
 • φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών
 • φωτοστοιχειοθέτες
 • φορτοεκφορτωτές
 • τυπογραφεία
 • βιβλιοπωλεία
 • θυρωρούς
 • εργοδηγούς-σχεδιαστές κ.α.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas