Μέσα από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής αρχής που επεξεργάστηκε το indeXanthi.gr, παραθέτουμε ενδιαφέροντα και καταδεικτικά ποσοστιαία στοιχεία για τα μέσα θέρμανσης που χρησιμοποίησαν τα ελληνικά νοικοκυριά από το 2008 μέχρι το 2018.

Από τα στοιχεία προκύπτουν: θεαματική μείωση της χρήσης θερμαντικών μέσων πετρελαίου, καθώς και θεαματική άνοδος της χρήσης καλοριφέρ φυσικού αερίου και ηλεκτρικών συσκευών:

  • Καλοριφέρ πετρελαίου: 68,2% το 2008, 38,1% το 2013, 40,1% το 2018
  • Καλοριφέρ φυσικού αερίου: 5% το 2008, 8,9% το 2013, 12,4% το 2018
  • Σόμπα πετρελαίου: 5,3% το 2008, 2,2% το 2013, 1,7% το 2018
  • Σόμπα υγραερίου: 0,6% το 2008, 2,3% το 2013, 1% το 2018
  • Σόμπα καυσοξύλων: 6,1% το 2008, 11,6% το 2013, 8,9% το 2018
  • Θερμοσυσσωρευτές: 2,8% το 2008, 1,9% το 2013, 1,6% το 2018
  • Ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ): 4,4% το 2008, 11,5% το 2013, 15,2% το 2018
  • Air condition: 4% το 2008, 12,6% το 2013, 9,3% το 2018
  • Άλλο: 2,6% το 2008, 1,5% το 2013, 8,9% το 2018
  • Δεν θερμαίνεται: 0,4% το 2008, 1,5% το 2013, 0,8% το 2018

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas