XanTheater

 • Κουράγιο παιδιά
 • ...ναι, αλλά φτιάχνουν δρόμους!
 • Για την τρομερή ποιότητα της ασφάλτου που στρώθηκε στην 28ης Οκτωβρίου, θα τα πούμε μετά τα πρωτοβρόχια...
 • Μόνο η πόλη απελευθερώθηκε στις 4 Οκτωβρίου; Η περιοχή του "Flamingo" και κάποιες άλλες; Δεν "εορτάζουν";
 • Δεν έχουν ώρα ανάρτησης (πονηρά σκεπτόμενοι), γράφουν όμως "συμβαίνει αυτή την ώρα"! Κι ο αναγνώστης συγχύζεται (και με τις δύο έννοιες της λέξης)...
 • Το είδαν στο indeXanthi.gr και τους άρεσε. Προσέτρεξαν στην πηγή, το έκαναν copy-paste αλλά... ξέχασαν να την αναφέρουν. Όπως κάνουν καθημερινά...

Myblogs.gr

Νίκος

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 302.381,81 ευρώ
 3. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεση κατασκευής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του χειμάρρου στο 3ο χλμ. του δρόμου Δράμα-Μικροχώρι πλησίον του κόμβου της νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση πρακτικού ΙI διενέργειας δημόσιας ανοικτής διαδικασίας με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση-συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Δράμας»
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Ο. Νο 57 στην είσοδο του Κάτω Νευροκοπίου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ
 6. Έγκριση της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης της προκήρυξης και της σύστασης επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού και Τ.Κ. Κάτω Βροντούς» προϋπολογισμού 360.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 12 Δράμας-Καβάλας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ
 8. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας, έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (έτους 2018) και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 10. Έγκριση πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης "Μάνος Χατζιδάκις" της Π.Ε. Ξάνθης» για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, με προϋπολογισμό έως του ποσού των 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(Α.Δ.Α.: 7ΥΖΝ7ΛΒ-373)
 11. Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο» και κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση "Τεχνική Ανάπτυξη" Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία"» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά της, 992.566,29 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με μέση έκπτωση 60,30%
 12. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 13. Έγκριση 6ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Έβρου για την πρόσθεση συνοδού στα δρομολόγια των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Νέας Βύσσας και τη μεταφορά μαθήτριας ΑμεΑ
 14. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση στέψης και πρανών κυρίως αναχώματος Φερών δήμου Αλεξανδρούπολης 2018» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με προϋπολογισμό 800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις που βαρύνουν το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200002 «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥπΥΜεΔι, (μελέτες – τεχνικοί σύμβουλοι - απαλλοτριώσεις)» της Σ.Α.Ε. 572 του Π.Δ.Ε. του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 15. Έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 16. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση τεσσάρων αιτήσεων ακύρωσης κατά της Π.Α.Μ.-Θ. και κατά του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
 17. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Μελέτης αποκατάστασης γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 120.000,00 ευρώ
 18. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου «Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ
 19. Έγκριση από 18-1-2019 πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση σύμβασης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 2.016.129,03 ευρώ
 20. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων της Π.Α.Μ.-Θ.