Άνοδο σε κλάδους διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+24,1%), πρώτων υλών (+16,1%) και χημικών (+14,5%) και πτώση σε αυτούς των λαδιών (-48,4%), εμπιστευτικών προϊόντων (-15,9%) και πετρελαιοειδών (-0,8%) καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την ΕλλΣτατ και περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών.

Στο εξάμηνο οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 362,3 εκατομμύρια ευρώ (2,2%) και ανήλθαν σε 16,83 από 16,46 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 11,54 από 11,12 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 418,3 εκατομμύρια ευρώ (3,8%).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas