Εμπλοκή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς αποκαλύπτει η ετήσια απολογιστική έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για το έτος 2018.

Οι διώξεις κατά αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις αυξήθηκαν πάνω από 200%, ενώ οι περισσότερες υποθέσεις που καταγράφονται αφορούν σε συμμετοχή ένστολων σε κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

Κατά την προηγούμενη χρονιά οι «αδιάφθοροι» δέχτηκαν 1.122 καταγγελίες και πληροφορίες για υποθέσεις διαφθοράς, όσες περίπου και το 2017. Το 60% των καταγγελιών αφορούσε σε αστυνομικούς, το 20% σε δημοσίους υπαλλήλους, το 10% σε ιδιώτες, ενώ το υπόλοιπο 10% αφορούσε σε καταγγελίες για εγκλήματα στα οποία συμμετείχαν ταυτόχρονα και αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Οι μισές από τις καταγγελίες εις βάρος αστυνομικών συνδέονται κυρίως με θέματα συμπεριφοράς και πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ πρώτοι σε καταγγελίες μεταξύ των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολουθούν οι υπηρεσίες υγείας και οι υπάλληλοι υπουργείων.

Το 2018, οι αυτόφωρες συλλήψεις επίορκων αστυνομικών έφτασαν στις 23, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, περισσότερο εντυπωσιακή είναι η αύξηση των σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς, καθώς από τρεις το 2017 ανήλθαν σε εννέα το 2018, σημειώνοντας άνοδο 200%.

Από το σύνολο των καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων του δημοσίου, το 30% αφορά σε υπαλλήλους δήμων και Περιφερειών, το 14% σε εργαζομένους σε υπηρεσίες υγείας, το 11% σε υπαλλήλους υπουργείων και το 5% σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, οι συλλήψεις γιατρών για δωροληψία ανήλθαν σε τρεις το 2018 αντί επτά το 2017 και έξι το 2016.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas