Πόρους ύψους 2.762.830 θα διαθέσει η Π.Α.Μ.-Θ. σε δεκαέξι δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης για την εκπόνηση και υλοποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης και σχεδίων ασφάλειας νερού.

Τα γενικά σχέδια ύδρευσης αφορούν στην ορθολογική, περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων που τροφοδοτούν τα δίκτυα ύδρευσης, ενώ τα σχέδια ασφάλειας νερού αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και της καταλληλότητας του πόσιμου νερού.

Η κατανομή των πόρων στην Π.Ε. Ξάνθης έχει ως εξής:

  • Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης: 242.149 €
  • Δήμος Αβδήρων: 162.659 €
  • Δήμος Μύκης (γενικό σχέδιο ύδρευσης): 58.829 €
  • Δήμος Τοπείρου (γενικό σχέδιο ύδρευσης): 58.104 €.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas