Με θέμα «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπέλων περιόδου 2014/2015», εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ενημερώνει τους αμπελοπαραγωγούς ότι την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015 θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 3832/75322/18-06-2013 και 4330/92095/25-07-2013 ΥΑ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για την ένταξή στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από 1 Μαρτίου έως και 15 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της υπηρεσίας (25313 50443-433).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas