Όλοι οι νέοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλικία δεκαοκτώ ετών έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 31ης Οκτωβρίου 2020, εφόσον υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα "DiscoverEU" μέχρι την 28η Νοεμβρίου (εδώ το περσινό πρόγραμμα και εδώ περισσότερες πληροφορίες).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για δωρεάν εισιτήρια τρένου θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 28 Νοεμβρίου στις 12.00 (θερινή ώρα κεντρικής Ευρώπης). Μπορούν να συμμετάσχουν οι γεννηθέντες το 2001 και θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν μέχρι τριάντα ημέρες σε τουλάχιστον μία χώρα της Ε.Ε. μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020. Περίπου 30.000 συμμετέχοντες ταξίδεψαν το 2018.

Τα ταξίδια θα πραγματοποιούνται κυρίως με τρένο, αλλά και με λεωφορείο και πλοίο για να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση. Οι πτήσεις θα επιτρέπονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταφοράς (π.χ. άτομα που προέρχονται από πολύ απομακρυσμένες περιοχές). Οι συμμετέχοντες με μειωμένη κινητικότητα ή/και ειδικές ανάγκες, ενδέχεται να επιλεγούν για την παροχή πρόσθετης βοήθειας (π.χ. κόστος για άτομο-συνοδό ή σκύλο-συνοδό για άτομα με προβλήματα όρασης).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas