Άλλη μια καταγραφή του γεγονότος ότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες εργατοώρες από όλους τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -και μάλιστα υπό πιεστικότερους όρους και σε δυσμενέστερες συνθήκες- έρχεται με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων δουλεύει περισσότερες από σαράντα ώρες την εβδομάδα, με τον μέσο όρο εντός της Ε.Ε. να είναι 23%. Μετά τους Έλληνες, τις περισσότερες ώρες δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην Τσεχία (40%) και στη Ρουμανία (35%). Στον αντίποδα βρίσκονται η Γερμανία (15%), η Αυστρία (17%) και η Δανία (18%)

Το 32% των Ελλήνων δηλώνει πως εργάζεται περισσότερες από δέκα συνεχείς ώρες τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, ενώ όσον αφορά στην εργασία τα σαββατοκύριακα, την πρωτιά κατέχει και πάλι η Ελλάδα με το 65% των εργαζομένων να δηλώνει πως δουλεύει κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου μία ή περισσότερες φορές ανά μήνα. Ακολουθούν Κροατία (64%) και Ρουμανία (61%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εργασίας το σαββατοκύριακο καταγράφονται σε Λουξεμβούργο (42%), Βέλγιο (43%) και Πορτογαλία (46%).

Τέλος, το 30% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει πως η θέση του περιλαμβάνει πάντα πολύ στενές προθεσμίες. Το ελαστικότερο πρόγραμμα εργασίας κατέχει η Πορτογαλία, όπου ένας στους δύο δηλώνει πως δεν εργάζεται υπό την πίεση στενών προθεσμιών.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas