Κόσμος

Μετά από προσφυγή γονέων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε (και επέβαλε και πρόστιμα!) ότι το σύστημα απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας.

Περισσότερα...

Περίπου 1,62 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά και 2,8 δισεκατομμύρια μηνιαία το Facebook, ενώ τα έσοδά του μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2019 φτάνουν στα 17,7 δισ. δολάρια και τα κέρδη του στα 6,1 δισ. δολάρια!

Περισσότερα...

Διακόσια τριάντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ηλικίας 15-74 ετών διέθεταν εργασία το 2018 στην Ε.Ε., δεκαεπτά εκατομμύρια ήταν άνεργοι και 134 εκατομμύρια ήταν οικονομικά αδρανείς, σύμφωνα με τα στοιχεία της EuroStat.

Περισσότερα...

Μια ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις νέα έρευνα του Pew Research Center (πάντα με επιφύλαξη για σχετικές αστοχίες της έρευνας) έρχεται να πραγματοποιήσει μια ακτινογραφία των κοινωνιών από άκρη σε άκρη σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζοντας τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά πολιτικά και ευρύτερα κοινωνικά/πολιτισμικά ζητήματα.

Περισσότερα...

Μεγάλη συζήτηση, με ευνόητες όσο και ανησυχητικές για τη συλλογική σκέψη και το μέλλον προεκτάσεις, επισύρουν τα συμβαίνοντα στον Λίβανο, όπου η προοπτική φορολόγησης… του "WhatsApp" δημιουργεί αντιδράσεις που δεν έχουν φέρει η γενική φορολογία, η καταλήστευση του πλούτου, η εκμετάλλευση, ακόμη και οι πόλεμοι!

Περισσότερα...

Καλαϊδόπουλος
zolotas