Σε ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται η μελέτη «Δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του δήμου Ξάνθης», προκειμένου "να πετύχει τη μέγιστη συμμετοχή των ενδιαφερομένων πολιτών".

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στα όρια του πρώην καποδιστριακού δήμου Ξάνθης ενώ βρίσκεται υπό έγκριση το β' στάδιό της. Η διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα με ημερομηνία έναρξης την 23η Φεβρουαρίου και ολοκλήρωσης την 23η Μαρτίου. Οι απόψεις που θα κοινοποιηθούν θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση της μελέτης, ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση (κείμενο, χάρτες και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα στέλνονται οι απόψεις), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του δήμου, στον σύνδεσμο https://www.cityofxanthi.gr/dimotes/diav/13187.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas