Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τοπείρου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την "Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια καυσίμων δήμου Τοπείρου έτους 2017»".

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas