Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Τετάρτης 1 Μαρτίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση προτάσεων 5ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 – διάθεση πιστώσεων (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών)
  2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού των τεχνικών προδιαγραφών της 1/2017 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αγορά τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων» (εισηγήτρια: Αμφιθέα Μισκάκη)
  3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις Φ.Ο.Π. σε οικισμούς του δήμου (εισηγητής: Πρόεδρος).

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas