Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας τεσσάρων σχολικών δακτυλίων του δήμου Ξάνθης» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης)
  2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λεωφόρου Στρατού» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης)
  3. Έγκριση εκτός ημερήσιας μετακίνησης δημάρχου στο εσωτερικό (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης)
  4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης)
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Σχολικών Επικουρικών Υποτροφιών Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος Εμμανουήλ Τσέπελης)
  6. Προέλεγχος ισολογισμού - κατάσταση αποτελεσμάτων - πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2018
  7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas