Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου στις 11.00 στην κεντρική πλατεία και στην παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με αίτημα την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών και τον διορισμό όλων των αναπληρωτών με βάση την προσμέτρηση της συνολικής προϋπηρεσίας και το βασικό πτυχίο. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την Ε.Λ.Μ.Ε. Ξάνθης.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas