Κοπή βασιλόπιτας και βράβευση παιδιών μελών του που αρίστευσαν στη σχολική περίοδο 2017-2018 σε γυμνάσιο και λύκειο με βαθμό δεκαοκτώ και άνω ή πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διοργανώνει το πρωί (11.00) της Κυριακής 20 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης.

Τα υπό βράβευση παιδιά θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο των απολυτηρίων τους ή βεβαίωση εισαγωγής τους σε σχολές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου.

 

Καλαϊδόπουλος
zolotas