INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

 1. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2019-2020, αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 που παρατάθηκαν με την με αριθμό 894/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
 3. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Βασιλείου-Σωτηρίου Πασχάλη κατά του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κατά της με αριθμό 6207/19-05-2017 απόφασης που αφορά άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκίνητων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκίνητων – κυρώσεις
 4. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Παραγωγικού και Εμπορικού Συνεταιρισμού Λατόμων Σχιστόλιθων Ακροβουνίου με την επωνυμία «Ομόνοια» κατά της με αριθμό 32/2010 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας
 5. Έγκριση διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Ποταμιάς επί της επαρχιακής οδού Παναγίας-Σκάλας Ποταμιάς νήσου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 22.000,00 ευρώ
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Έγκριση δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και δαπανών οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2020
 8. Έγκριση πρακτικού 2/26-11-2019 της επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2019-2020» με δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400,00 ευρώ
 9. Έγκριση πρακτικού Νο3/10-12-2019 διενέργειας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 599.961,60 ευρώ
 10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της προμήθειας «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2019» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση του από 02/12/2019 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Συντήρηση-επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου» του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.-Θ.» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό εξόδων της Σ.Α.Ε.Π. 531 με Κ.Α.Ε.2017ΕΠ53100000 της Σ.Α.Ε.Π. 531, κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή του έργου
 12. Έγκριση δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, παρελθόντων οικονομικών ετών και δαπανών οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 13. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί αίτησης ακύρωσης του Παναγιώτη Αθανασόπουλου κατά της με αριθμό ΔΠΧΣ 2950/14-08-2018 απόφασης περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. με θέμα «Κύρωση της ανασυνταχθείσας 2ης/2017 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής της 1ης/1992 Π.Ε. των επεκτάσεων Αλεξανδρούπολης»
 14. Έγκριση διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, περίληψης διακήρυξης και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης εκτέλεσης, διοίκησης και παραλαβής της σύμβασης, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ενέργειες προώθησης τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» συνολικού προϋπολογισμού 2.480.124,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Τουριστική προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5042070
 15. Έγκριση διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, περίληψης διακήρυξης και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παρακολούθησης εκτέλεσης, διοίκησης και παραλαβής της σύμβασης, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού» συνολικού προϋπολογισμού 2.936.127,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Τουριστική προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5042070
 16. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ιρλανδικών διαβάσεων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από κορμούς, κλαδιά και φυτική ύλη έτους 2019-2020» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 12.400,00 ευρώ
 17. Έγκριση πρακτικού IΙ της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17 ευρώ με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 19. Επικύρωση πρακτικού της 46ης συνεδρίασης έτους 2019 της οικονομικής επιτροπής
 20. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

Σχετικά άρθρα

Το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Ροδόπης

Super User

Ο Κώστας Πελετίδης διαγράφει οφειλές δημοτών που δεν μπορούν να πληρώσουν

Super User

Συνήγορος του Καταναλωτή: Δέκα συμβουλές για ασφαλείς αγορές από το διαδίκτυο

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies