INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της ΕπΟ Προσοτσάνης-Μικρόπολης προς Γραμμένη»
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της ΕπΟ Νο2 Δράμα – Καλαμπάκι – Όρια Π.Ε. Δράμας»
 4. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Δημητρίου Παρασχάκη κατά της Π.Α.Μ.-Θ. και κατά της υπ’ αριθμό 43/2005 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας
 5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «Δημωφέλεια» κατά της υπ’ αριθμό 21/2734/31-8-2010 απόφασης νομάρχη Καβάλας που αφορά άρση μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων
 6. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Γεωργίου Ελεήμωνα κατά της Π.Α.Μ.-Θ. και κατά της υπ’ αριθμό 9α /2011 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας
 7. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Παναγιώτη Μόσχου κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά της υπ’ αριθμό 04/11509/10-7-2015 απόφασης αντιπεριφερειάρχη Καβάλας που αφορά παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης
 8. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Δέσποινας Τσαγανού κατά του ελληνικού δημοσίου, του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και κατά της υπ’ αριθμό 9/2006 απόφασης της Α’ Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας
 9. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης των Στέφανου και Κωνσταντίνου Δαλακούρα κατά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και κατά της από 28-7-2016 πλειοδοτικής δημοπρασίας της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Καβάλας
 10. Έγκριση πρακτικού Ι επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Υγρομόνωση δώματος κτιρίων Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 190.000,00 ευρώ
 11. Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 168/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και το σχέδιο 3ου Α.Π.Ε. 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κατασκήνωσης Νέας Περάμου Καβάλας» για το έργο «Εκτέλεση απόφασης Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την αποπληρωμή του έργου “Ανάπλαση κατασκήνωσης Νέας Περάμου Καβάλας”»
 12. Έγκριση των όρων της 01/2019 διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-Π.Α.Μ.-Θ. και του πρακτικού κληρώσεων για τις επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων του διαγωνισμού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 51.000,00 ευρώ
 13. Έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της υπ’ αριθμό 384/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά αποζημίωση για υλικές ζημιές επιβατικού αυτοκίνητου
 14. Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Ενίσχυση αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ξάνθης» του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της οικονομικής επιτροπής σε ότι αφορά στην έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του έργου
 15. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 632/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής και έγκριση του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, του σχεδίου περίληψής και νέας συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «Συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων στην Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531 και προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ
 16. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης καρεκλών της Π.Ε. Έβρου στον δήμο Αλεξανδρούπολης
 18. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμό Α612/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου κίνησης
 19. Έγκριση του από 06/09/2019 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Συντήρηση-επισκευή κτιρίου κτηνιατρικού κέντρου Σουφλίου» του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.-Θ.» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση των όρων διακήρυξης με προσφυγή στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ορισμός επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 240.000,00 ευρώ χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Έβρου
 21. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
 22. Έγκριση πρακτικού 1 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Καταγραφή-αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού και ωρίμανση του έργου ενεργειακής εξοικονόμησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000 ευρώ
 23. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 636/2019 απόφασης οικονομικής επιτροπής για το υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 377.218,17 ευρώ ως προς το τμήμα G «Ιατρικός εξοπλισμός»
 24. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για αντικατάσταση λαμπτήρων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019» σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531», υποέργο «Στοιχειώδης συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2019-2020» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 27.280,00 ευρώ και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων
 25. Έγκριση του από 27-9-2019 πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου της «Μελέτης ποδηλατοδρόμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)» προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
 26. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του πίνακα δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Ροδόπης διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης – Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών εκδηλώσεων-φεστιβάλ με τίτλο «5ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Ροδόπης 2019», το χρονικό διάστημα από 8 ως 10 Νοεμβρίου 2019 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001, με προϋπολογισμό και πίστωση 20.000,00 ευρώ του άξονα 2 μέτρο 2.2 και κωδικό δράσης 194111011
 27. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 28. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.Θ.

 

Σχετικά άρθρα

Σύσκεψη φορέων υγείας στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. για τον κορωνοϊό

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

29 “Harley Davidson” από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies