INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Δευτέρας 19 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 2. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου νομού Καβάλας» προϋπολογισμού 200.000,00 €
 4. Έγκριση διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για τη δημοπράτηση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου «Υγρομόνωση δώματος κτιρίων Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 190.000,000 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο δήμου Ορφανού (β’ φάση)»
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Έγκριση εκμίσθωσης κτιρίου στην οδό Χατζησταύρου 10 στην Ξάνθη, στο Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης
 8. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019
 9. Έγκριση αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του Κ.Σ.Ε. Κήπων-Έβρου
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου» σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και κωδικοί – CPV 45520000-8 «Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή» και συμπληρωματικού CPV 60181000-0 «Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό», συνολικού προϋπολογισμού 600.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 11. Έγκριση πρακτικού Νο 2/13-08-2019 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια δύο φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών – πέντε θέσεων, τετρακίνητων 4Χ4, με μέγιστο μικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα, δύο θυρών – τεσσάρων θέσεων, τετρακίνητου 4Χ4, με μέγιστο μικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών» προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
 12. Έγκριση αποδοχής δωρεάν παραχώρησης ενός μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου 4Χ4 μάρκας “Dacia Duster” με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΟ 3052 58 και αριθμό πλαισίου UU1HSDJ9G54921805 στην Π.Α.Μ.-Θ. – Π.Ε. Έβρου
 13. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 14. Έγκριση δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής σε ασκηθείσα αγωγή των υπαλλήλων Αριστοτέλη Γκαράνη κλπ. σαράντα τεσσάρων που αφορά σε επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
 15. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Ευστρατίου Δαγγουλίδη του Κων/νου κατά της από 08/08/2015 πράξης επιβολής προστίμου
 16. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της ανακοπής Κ.Ε.Δ.Ε. της Αργυρούλας Μπίκου του Σπύρου κατά της Γ/ΕΞ/1504-4/27-07-2012 απόφασης επιβολής προστίμου
 17. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της έφεσης της Αγγελικής Βουλγαρίδου του Δημητρίου κατά της Γ/ΟΙΚ/2816/30-12-2010 απόφασης επιβολής προστίμου
 18. Έγκριση του από 7-8-2019 πρακτικού ΙV (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την κατακύρωση σύμβασης του υποέργου «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2018-2019 που αφορά στο 1ο συνεργείο», προϋπολογισμού 195.820,80 € (με Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. με αρ. εναρ. 2014ΕΠ53100005 της Σ.Α.Ε.Π. 531
 19. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Ποντικορέματος» προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 20. Έγκριση α) των όρων της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 β) του ορισμού της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης γ) των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που αφορά στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του υποέργου «Καθαίρεση ανατολικού φορέα γέφυρας Κομψάτου» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο)»
 21. Έγκριση πρακτικού 2 (δικαιολογητικών κατακύρωσης )του προσωρινού αναδόχου της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. στην “Anuga 2019 – Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών – 5-9 Οκτωβρίου 2019 στη Γερμανία-Κολωνία“, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ειδικού φορέα 0071 και Κ.Α.Ε. 9899.0003
 22. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και ορισμός επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας τμημάτων εθνικού οδικού δικτύου Κ.Ε.171007000» με προϋπολογισμό 294.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ειδικού φορέα Κ.Α.Ε. 4071.9781.0007 οικονομικού έτους 2019
 23. Έγκριση της 3136/12-8-2019 απόφασης περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. και της ορθής επανάληψης αυτής(ΑΔΑ: Ψ4ΓΔ7ΛΒ-ΔΜΨ) που αφορά στην προμήθεια ειδών και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 10.000€ για διατροφή και είδη πρώτης ανάγκης από καταστήματα-επιχειρήσεις της Σαμοθράκης για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων που προέκυψαν από έκτακτα περιστατικά
 24. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 25. Επικύρωση πρακτικών 21ης, 22ης, 23ης, 24ης, 25ης, 26ης, 27ης, 28ης, 29ης και 30ης συνεδριάσεων οικονομικής επιτροπής έτους 2018
 26. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Κοπή πίτας της Π.Ε. Ροδόπης

Super User

Καταγγελία για την Μ.Κ.Ο. “Άρσις”

Super User

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies