INDEXANTHI.GR
Αυτοδιοίκηση

Δημιουργία μητρώου πολιτιστικών συλλόγων-φορέων

Στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που έχουν έδρα τον δήμο Ξάνθης και αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους (πληροφορίες: Αριστέα Αλατά).

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι-φορείς που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής στο πρωτόκολλο του δήμου Ξάνθης ως τις 29 Φεβρουαρίου. Ο φάκελος (με την ένδειξη “για μητρώο πολιτιστικών συλλόγων“) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής και θα συνοδεύεται από:

 • Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την πορεία του συλλόγου-φορέα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Θα αναφέρονται το έτος ίδρυσης, η διεύθυνση του συλλόγου-φορέα και στοιχεία επικοινωνίας
 • Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου-φορέα, υπογραμμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα του συλλόγου-φορέα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του συλλόγου-φορέα
 • Αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας διοικητικής αρχής (Περιφερειακές Ενότητες) ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία βιβλία
 • Κατάσταση εν ενεργεία μελών του συλλόγου-φορέα με πλήρη στοιχεία υπογραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και με σφραγίδα του σωματείου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στις οποίες θα δηλώνονται α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου β) η διεύθυνση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί ο σύλλογος-φορέας και το καθεστώς χρήσης των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (π.χ. ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών κλπ.)
 • Πλήρης κατάσταση ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού που απασχολεί ο σύλλογος-φορέας, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και με σφραγίδα του συλλόγου-φορέα, στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (χοροδιδάσκαλος, δάσκαλος, μουσικολόγος κλπ.)
 • Ετήσιος προϋπολογισμός επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη γενική συνέλευση, με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές-συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα του συλλόγου-φορέα
 • Σύντομο ιστορικό του συλλόγου-φορέα.
 • Κύριες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ο σύλλογος-φορέας
 • Διακρίσεις του συλλόγου-φορέα.

Στόχος είναι το μητρώο αυτό να μετατραπεί σε ένα -από κοινού- σημείο επαφής του δήμου Ξάνθης ως θεματοφύλακα της πολιτιστικής ανάπτυξης, με τους πολιτιστικούς φορείς/συλλόγους. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι έτσι θα συμβάλουμε στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτιστικών φορέων/συλλόγων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και θα συμβάλλουμε στη δικτύωση μεταξύ τους, καθώς και στη διαμόρφωση πλαισίου καταγραφής σημαντικών στοιχείων για την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι πολιτιστικοί σύλλογοι-φορείς που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων του συλλόγου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων, όπως διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κλπ.(ΕΣ Πρ.VII361/2010). Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται -εκτός όλων των παραπάνω- εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (“Διαύγεια”) του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών, όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης

Super User

Δύο συνεδριάσεις τις προσεχείς ημέρες για την Οικονομική Επιτροπή Τοπείρου

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies