XanTheater

 • Και τώρα πάλι μόνοι με τα δικά μας και την αμείλικτη καθημερινότητα...
 • Να και η εξήγηση που απέφυγε να δώσει ο δήμαρχος Μύκης
 • Οι δημότες Ξάνθης έχουν πλέον έξι χώρους για να ξεδίνουν από αυτά που δεν έχουν...
 • Η κακοκαιρία προκλητικά κατά του πολιτισμού...
 • Τελικά δεν συνελήφθη - Παϊδάκια και όχι παιδάκια έτρωγε λόγω τσικνοπέμπτης ο δημοσιογράφος που έσπευσε να το κοινοποιήσει με ανάρτηση. Απλά δεν ήξερε πού μπορεί να βρίσκονται τα διαλυτικά στο πληκτρολόγιο...
 • "Μπαλταφάν" - "Δεν βρίσκεται / λέξη καμία / να 'χει στον ήχο της / τόση αρμονία"
 • Αυτό το κατάπιαν αμάσητο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης. Ήρθε όμως και νέο...
 • Οκταήμερη διακοπή ακινησίας επιβλήθηκε στο τουριστικό τρενάκι του δήμου Ξάνθης
 • Habemus παιδικές χαρές! Η Ξάνθη απολαμβάνει πλέον μέρος των αυτονόητων!

Myblogs.gr

Σε διπλή συνεδρίαση προσέρχεται το απόγευμα (18.00 και 18.30) της Τρίτης 24 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

18.00 – ειδική συνεδρίαση

 • Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής).

18.00 – τακτική συνεδρίαση

 1. Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ξάνθης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του δήμου Ξάνθης, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης» και ορισμός εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης (εισηγητής: Δήμαρχος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)
 2. Αποδοχή της μελέτης του έργου “Βελτίωση δασικής οδού "μονής Παναγίας Καλαμούς-Κένταυρος – τμήμα Α" και έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - μέτρο 4, υπομέτρο 4.3 και δράση 4.3.4 "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" (εισηγητής Δήμαρχος)
 3. Αποδοχή της μελέτης του έργου “Βελτίωση βατότητας οδού από τα Κιμμέρια μέχρι τη θέση «Λιβάδι» Δ.Κ. Κιμμερίων δήμου Ξάνθης - τμήμα Α” και έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - μέτρο 4, υπομέτρο 4.3 και δράση 4.3.4 "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις"  (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής: Δήμαρχος, πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής)
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑμεΑ» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 6. Εκδίκαση ένστασης κατά της 37414/4-9-2017 ειδικής διαταγής της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑμεΑ» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 7. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» σε «συνεργείο-ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων» σε δημοτική οδό (εισηγητής: Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 8. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο» στην εγκατάσταση «εμπορικό κατάστημα μικροεργαλείων και πλυντήριο αυτοκινήτων» στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Καβάλας-Ξάνθης (εισηγητής: Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 9. Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξάνθης (εισηγητής: Χαράλαμπος Αβραμίδης)
 10. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)
 11. Έγκριση της με αριθμό 78/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 12. Έγκριση της με αριθμό 82/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 13. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ξάνθης (εισηγητής: Θόδωρος Πιπέλης)
 14. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 95/2017 προγενέστερης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (εισηγήτρια: Ξανθή Γκαϊτατζή)
 15. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στον δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)
 16. Έγκριση της με αριθμό 82/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Αλεξία Γκιρτζίκη, πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
 17. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 18. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων δήμου Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 19. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 20. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για επιβολή τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 21. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 22. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης στον δήμο Ξάνθης για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 23. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό του ειδικού ανταποδοτικού (δυνητικού) τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 24. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 26. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 27. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 28. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Σταυρούπολης και Κιμμερίων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 29. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 30. Έγκριση προμήθειας τερματικών (POS) για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτα (εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)
 31. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (εισηγητής: Ελευθέριος Αποστολίδης)
 32. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής του Μ.Χ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του καταστήματος 33Α στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του καταστήματος 33Β στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 35. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης ποσού για την αντιμετώπιση δαπανών κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 36. Έγκριση συμμετοχής του δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σχολικών Υποτροφιών Ξάνθης (εισηγήτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 37. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης "Xanthi Runners" και έγκριση συνδιοργάνωσης του ημιμαραθωνίου δρόμου (εισηγήτρια: Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 38. Αίτημα μελών του δημοτικού συμβουλίου για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τον Δημοτικό Σταθμό Στάθμευσης.