XanTheater

 • Και τώρα πάλι μόνοι με τα δικά μας και την αμείλικτη καθημερινότητα...
 • Να και η εξήγηση που απέφυγε να δώσει ο δήμαρχος Μύκης
 • Οι δημότες Ξάνθης έχουν πλέον έξι χώρους για να ξεδίνουν από αυτά που δεν έχουν...
 • Η κακοκαιρία προκλητικά κατά του πολιτισμού...
 • Τελικά δεν συνελήφθη - Παϊδάκια και όχι παιδάκια έτρωγε λόγω τσικνοπέμπτης ο δημοσιογράφος που έσπευσε να το κοινοποιήσει με ανάρτηση. Απλά δεν ήξερε πού μπορεί να βρίσκονται τα διαλυτικά στο πληκτρολόγιο...
 • "Μπαλταφάν" - "Δεν βρίσκεται / λέξη καμία / να 'χει στον ήχο της / τόση αρμονία"
 • Αυτό το κατάπιαν αμάσητο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης. Ήρθε όμως και νέο...
 • Οκταήμερη διακοπή ακινησίας επιβλήθηκε στο τουριστικό τρενάκι του δήμου Ξάνθης
 • Habemus παιδικές χαρές! Η Ξάνθη απολαμβάνει πλέον μέρος των αυτονόητων!

Myblogs.gr

Διπλή –ειδική και τακτική- συνεδρίαση το απόγευμα (18.00 και 18.30) της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

18.00 – ειδική συνεδρίαση

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (εισηγητές: Γεώργιος Τσιτιρίδης, δήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής - Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

18.30 – τακτική συνεδρίαση

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 16.700,00 € (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 16.700,00 € (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Σελέρου» (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «Συντήρηση πεζογέφυρας στο Σούνιο» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Σελέρου» προϋπολογισμού 12.600,00 € (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Αίτημα παραχώρησης ακινήτου για την επέκταση των νεκροταφείων της Γενισέας (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των κορυφών υπ’ αριθμούς 14, 15 και 16, του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Βαφέϊκων δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση οικισμών Σελέρου, Λευκόπετρας, Βελοχωρίου, Άκαρπου, Φιλίων και Σημάντρων» προϋπολογισμού 1.211.550,00 € που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Γεώργιος Μουμτσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Συζήτηση επί του θέματος «Ενημέρωση για την πορεία ολοκλήρωσης και λειτουργίας του περιβαλλοντικού κέντρου στον οικισμό Σελίνου» (εισηγητής: Βασίλειος Τσολακίδης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Κοινή πορεία»
 10. Έγκριση11ης τροποποίησης-αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Ανάκληση πώλησης ακινήτου (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός σύμβουλος του δήμου)
 12. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του δήμου Αβδήρων, του Σ.Δ.Α.Ν.Ξ., του δήμου Τοπείρου και του δήμου Μύκης, για την υλοποίηση της πράξης «Εφαρμογή σχεδίου διευθέτησης και συμπλήρωσης υποδομών Χ.Υ.Τ.Α. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση κοπής δύο δένδρων (πεύκα) στα νεκροταφεία Πολυσίτου (εισηγητής: Απόστολος Ελευθεριάδης, προϊστάμενος τμήματος Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος)
 14. Έγκριση της υπ' αριθμό 32/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα «7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Κασσέρης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 15. Έγκριση της υπ' αριθμό 33/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Κασσέρης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 16. Έγκριση της υπ' αριθμό 34/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής, Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Κασσέρης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)
 17. Παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης από τις υπηρεσίες του δήμου Αβδήρων προς τα Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Εγγραφή στην περιουσία του δήμου Αβδήρων τριών αγροτεμαχίων στον οικισμό της Διομήδειας, τα οποία παραχωρήθηκαν προοριζόμενα για κατασκευή γηπέδου (εισηγητής: Δήμος Γαρούφας, αντιδήμαρχος)
 19. Έγκριση της υπ' αριθμό 18/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (Ο.Τ.Α.) Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας για «παράταση μίσθωσης ακινήτου» (εισηγητής: Νουρντάν Εμίν, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος Δ.Ε.Α.Π.Ε.Χ.Ω. Μονομετοχικής Α.Ε.)
 20. Έγκριση της υπ' αριθμό 76/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα «Δ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (εισηγήτρια: Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου, αντιδήμαρχος)
 21. Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης (καυσόξυλα) σε οικονομικά αδύνατους δημότες για το έτος 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Έγκριση δαπανών για επέκταση Φ.Ο.Π. σε οικισμούς του δήμου (εισηγήτρια: Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου, αντιδήμαρχος)
 23. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Νέας Κεσσάνης στον Σύλλογο Γυναικών Νέας Κεσσάνης «η γυναικοκρατία» για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του δήμου Αβδήρων με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο δρομέων Ξάνθης «Xanthi runners» για τη συνδιοργάνωση του 4ου Διεθνή Δημοκρίτειου Ημιμαραθώνιου αγώνα (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της πολιτιστικής εκδήλωσης «Παρουσίαση έργου του δημοτικού θεάτρου του Σαριγιέρ της Τουρκίας» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 26. Εξέταση ενστάσεων πωλητών για λαϊκή αγορά Γενισέας και έγκριση τελικού επικαιροποιημένου πίνακα (εισηγήτρια: Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου, αντιδήμαρχος)
 27. Εξέταση ενστάσεων πωλητών για λαϊκή αγορά Αβδήρων και έγκριση τελικού επικαιροποιημένου πίνακα (εισηγήτρια: Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου, αντιδήμαρχος)
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, προϊστάμενος τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας)
 29. Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα για την τοποθέτηση του τερματικού EFT/POS (εισηγητής: Δήμος Γαρούφας, αντιδήμαρχος)
 30. Συζήτηση επί του θέματος «Κατάργηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρίτεια κίνηση»).