INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Διπλή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ.

Σε διπλή συνεδρίαση προσέρχεται το μεσημέρι (12.00 και 12.30) η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

12.00

 • Εισήγηση για την διενέργεια φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ακινήτων στον οικισμό Ορεστιάδας δήμου Ορεστιάδας Έβρου, που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Π.Α.Μ.-Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για τα επόμενα δέκα έτη.

12.30

 1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 1244/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 2. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός δεξαμενών Τ.Κ. Δασωτού και Τ.Κ. Κάτω Βροντούς» προϋπολογισμού μελέτης 360.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση δαπανών έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 4. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ.-Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι Μπατζώλη Ο.Ε.» κατά της Π.Α.Μ.-Θ. και κατά της υπ’ αριθμό 48/3-1-2018 απόφασης που αφορά στην επιβολή προστίμου για μη τήρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
 5. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση τάφρων δυτικής πεδιάδας Νέστου» προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και ανακλήσεων αποφάσεων
 7. Έγκριση άσκησης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της υπ’ αριθμό 206/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά πρόστιμο για χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης αντί για πετρελαίου κίνησης για την κυκλοφορία οχήματος
 8. Έγκριση α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2017» συνολικής δαπάνης 43.114,79 ευρώ με Φ.Π.Α. και β. Του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης
 9. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου, έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια δυο φορτηγών με επίπεδη καρότσα, τεσσάρων θυρών, πέντε θέσεων, τετρακίνητων 4x4, με μέγιστο μικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών και ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα, δυο θυρών, τεσσάρων θέσεων, τετρακίνητου 4x4, με μέγιστο μικτό βάρος ως 3.500 kg και πετρελαιοκινητήρα ως 2.500 κυβικών εκατοστών» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ME 131744 I.X. ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στον Τοπικό Οργανισμό Έγγειων Βελτιώσεων Φερών-Πέπλου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υποχρεώσεις του οργανισμού
 12. Έγκριση α. Ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2019 και β. Των δαπανών οικονομικού έτους 2019 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου “Η Κερασούντα και το Γάρς” στην εκδήλωση με τίτλο “Παρακάθ’ κι Αροθυμίας 2019”» που θα πραγματοποιηθεί από 12 ως 17 Ιουλίου 2019 στον οικισμό Θρυλορίου δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 3.648,00 ευρώ
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ροδόπης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου στις “Εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία 2019”» που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 14 ως και 20 Ιουλίου 2019 στον οικισμό Ιάσμου δήμου Ιάσμου Ροδόπης προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 4.970,00 ευρώ
 15. Έγκριση α. Των όρων και της περίληψης της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού «Παροχή Γενικών Υπηρεσιών – ωΔιαχειριστικό σχέδιο υδάτων λίμνης Βιστωνίδας και οριοθέτηση-καθορισμός αιγιαλού-παραλίας» (CPV: 90713000-8) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. και β. Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού
 16. Έγκριση του από 14-6-2019 πρακτικού Ι (ελέγχου δικαιολογητικών και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου της «Μελέτης ποδηλατοδρόμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης προς οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.» προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της οικονομικής επιτροπής από τη συνεδρίαση
 18. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Ένταξη στο Π.Ε.Π.-Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 τεσσάρων πράξεων προς όφελος των γυναικών θυμάτων βίας

Super User

Ενώ ο Ε.Λ.Γ.Α χαρατσώνει τους αγρότες προσφέροντας «χάντρες και καθρεφτάκια», ο Βορίδης σχεδιάζει υποχρεωτική ασφάλιση και σε εταιρίες

Super User

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies