INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

 1. Ανακοινώσεις προέδρου
 2. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη
 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έτους 2020. Εισηγητής: O προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Καλούδης
 4. Έγκριση επιλογής επί των προτεινόμενων λύσεων αποκατάστασης της γέφυρας Κομψάτου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης Νικόλαος Τσαλικίδης
 5. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου πενήντα νηπίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος
 6. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι τη σωληνωτή διάβαση)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» – Πρόσκληση Α/Α Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.: 1198. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος
 7. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έτους 2019. Εισηγητής: O προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.-Θ. Κωνσταντίνος Καλούδης
 8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τον αναπληρωτή του στη γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕργοΑνάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕργοΑνάπτυξη Α.Μ.-Θ. Α.Ε». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 9. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη γενική συνέλευση της «Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΒιοΠα Καβάλας Α.Ε.». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 10. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος “CLLD-Leader” βορείου Έβρου. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 11. Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης – Η στήριξη». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 12. Ορισμός μελών στο διοικητικό συμβούλιο του «Νομαρχιακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Ξάνθης». Εισηγητής : Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 13. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης πέντε ακινήτων με τίμημα, συνολικής έκτασης 234.608,46 τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Δικαίων της κοινότητας Δικαίων δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 14. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 100/2019 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου που αφορά «Έγκριση των όρων της διαπιστωτικής πράξης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικά Μαθητικά Δελτία από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος 2019- 2020 με μέσα μεταφοράς των εταιρειών Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Έβρου Α.Ε., Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 15. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής ελέγχου και καταγραφής άχρηστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 16. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δια της Π.Ε Ξάνθης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την «Αξιολόγηση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης και διαμόρφωση προτάσεων στοχευμένων επεμβάσεων για την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 17. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε επαρχιακές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο εκτέλεσης του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών-τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της “Nordia Energy A.E.B.E.” για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 100.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μίρνου» Τ.Κ. Γρανίτη δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 499kWe, της εταιρείας “Χ. Βουλγαρίδης – Τ. Μηλωνόπουλος Ο.Ε.”, στα αγροτεμάχια με αριθμούς 180, 181, 182 και 183, αναδασμού Μάνδρας, εμβαδού 29.529,76 τ.μ. θέση «Τσιλτίκια» στην Τ.Κ. Μάνδρας δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης» – ΠΕΤ 1906125529. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αντιδιαβρωτικό τοιχίο εντός αιγιαλού-παραλίας μπροστά από την ιδιοκτησία του Δημητρίου Μπαλούτσου στο 6ο χλμ. της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής του δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου» που προτείνεται από τον Δ. Μπαλούτσο. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της εταιρείας “Γ. Ιωαννίδης Α.Τ.Ε.” στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγνάντιας δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου – ΠΕΤ 1812015822. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία “Νέα Σάντα Χ2 1423908” σε θέση πλησίον Νέας Σάντας δήμου Μαρωνείας-Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης και του συνοδού έργου διάνοιξης δασικής οδού μήκους 61,36m» – ΠΕΤ 1904089123. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 88ΜW στη θέση “Νεράιδες” των δήμων Κομοτηνής και Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό έργων της εταιρείας Χ. Ρόκας Α.Β.Ε.Ε.”» Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων “Εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 98.084,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση “Σκάλωμα” Τ.Κ. Σκαλώματος δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας “Αυγή Ε.Π.E.”». Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας “Δανάη Ε.Π.Ε.” αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 45.501,31 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μιρνότου» Τ.Κ. Γρανίτη δήμου Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με σκοπό την τροποποίηση-ανανέωση των Α.Ε.Π.Ο. της εταιρείας “Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-γρανίτες” για την συνεκμετάλλευση τριών όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 194.513,82 τ.μ. στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη (θέση “Δροσερό ρέμα”) του δήμου Κάτω Νευροκοπίου Π. Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 27. Επικύρωση πρακτικού 12 ης συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγητής: O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Παπαθεοδώρου
 28. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 108/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου
 29. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 109/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου
 30. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 110/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Ζωή Κοσμίδου
 31. Συζήτηση σχετικά με τον θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του περιφερειακού συνδυασμού «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία»
 32. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ κύκλος – Δημόσια πρόσκληση No 8/2018)».

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Σχόλιο της “Λαϊκής Αντίστασης – ΑρΑΣ”

Super User

Καμαρώνουν για τις απελάσεις

Super User

“Συνεχίζουμε μέχρι να φύγουν”

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies